Laster...

BESØK MØRK GOLFKLUBB

Login
Login

Banen

DSC_0018

Kom og opplev vår golfpark!

På Mørk finner du tre flotte baner, som bare blir bedre og bedre år for år.

Hos oss finner du i tillegg kanskje Norges beste treningsanlegg.  Vi merker range og de andre treningsområdene etter siste anbefaling fra NGF minst ukentlig.

Vår 18-hulls bane er en flott opplevelse du aldri blir lei. Alltid nye utfordringer og muligheter for alle golfere. Selv proffene på Ecco Tour storkoser seg her.

9-hullsbanen er perfekt for litt kjappe runder, men også fantastisk for trening av nærspillet. Ikke lett å spille til eget par her.

Knøttebanen er tumleplassen for de minste, men vi ser stadig vekk “voksne” trene her også.

Velkommen til oss.

Lag NM 1 div. 2016 info

Praktisk informasjon

Lag-NM 2016

15. til 17. juli

Mørk Golfklubb

 

Avmelding

Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no.

Beskjeder/Informasjon

Alle beskjeder vil bli slått opp på oppslagstavlen ved turneringssekretariatet.

Caddie

Caddievester utleveres av starter. En caddie må bære caddievest. Caddievester innleveres i scorekortmottaket etter endt spill den enkelte dag.

Spillere som ikke returnerer caddievest vil faktureres et gebyr på kr. 500,-.

Drivingrange

Åpen hele tiden alle dager.

Det brukes mynt (kr 20,- gir 30 baller), rangekort kr 350,- for 20 bøtter og kr 180,- for 10 bøtter. Det er kr 50,- i depositum for rangekort.

Evakueringsplan

Spillerne vil ved start få utlevert en evakueringsplan som følges ved spilleavbrudd.

Forecaddies

Forecaddies utplasseres ved behov. Starter informerer om eventuelle forecaddies og på hvilke hull.

Forecaddies er utplassert for sikkerhet, men kan også assistere med å anvise/finne baller.

Spilleren bør anvise ballens retning ved å strekke ut høyre eller venstre arm i skulderhøyde.

Føring av handicap

Handicaptellende runde (single) føres iht. EGA Handicap System punkt 3.12.

Four-ball og Foursome er ikke handicaptellende spilleformer.

Førstehjelp

Kontakt TD/turneringsleder ved behov. Avstand til legevakt og sykehus er 35 km. Klubben har førstehjelpsutstyr, samt hjertestarter.

Garderobe/dusj/toalett

Garderobe for damer og herrer i klubbhus.

Hullplassering

Tabell som viser dagens hullplasseringer deles ut av starter og vil være oppslått på oppslagstavlen.

Innspill

Innspill vil foregå torsdag. Spillerne tar selv kontakt med proshop, tlf 6983 3330 for bestilling av starttider.

Kapteinsmøte

Kapteinsmøte avholdes i klubbhuset kl. 19.00 dagen før turneringsstart. Alle kapteiner (eller annen utpekt representant for laget) skal møte på kapteinsmøte. Der vil turneringsledelsen gå gjennom turneringsbestemmelsen, lokale regler og annen praktisk informasjon. I tillegg deles ut kapteinsskilt og spiller-ID, samt andre skjemaer som kapteinene skal fylle ut gjennom turneringen.

Lagring av utstyr

Klubben har ikke anledning til å oppbevare spillernes utstyr.

Lokale regler

NGFs Regelkort 2016 kan lastes ned fra NGFs hjemmesider.

Eventuelle tillegg til lokale regler utover NGFs Regelkort deles ut av starter og er oppslått på oppslagstavlen.

Utkast til eventuelle tillegg vil være oppslått på oppslagstavlen innspilldagen.

De lokale reglene trykket på scorekortet og i eventuell baneguide gjelder ikke. 

Mat og drikke

Den er åpen så lenge det er behov

Klubbene avtaler med restaurant i forkant hva spillere kan ta ut.

Det er drikkevann på nedsiden av kontoret.

Offisiell tid

Offisiell tid vises på klokke ved oppslagstavle

Overnattingsmuligheter

Ved bestilling hos Nordic Choice Hotels, NGF-avtalen (20 % rabatt på nettpris) brukes denne linken: www.choice.no/norgesgolfforbund for å komme til en egen bookingside med oversikt over de 182 hotellene som er med i samarbeidet.

Ved bestilling i Choice-kjeden, oppgi at du deltar i Lag-NM 1. divisjon, kode 66163 på Mørk Golfklubb.

Premieutdeling

Finner sted i cafe så snart resultatlisten er klar etter siste runde.

Proshop

Alle turneringsdager så lenge det er folk tilstede. 

Påmelding

Påmelding av lag gjøres via NGFs hjemmesider; http://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/norgesmesterskapene/lag-nm .

Frist for å melde på lagets spillere er angitt i Turneringsbestemmelsene. Skjema for spillerpåmelding sendes arrangørklubben, e-post til: post@morkgolf.no innen denne fristen for å bekrefte at laget deltar og har spillere som kan delta. Dette er til hjelp for arrangørklubben i forberedelse og planlegging.

Har ikke laget tatt ut alle sine spillere innen 10. juni skal laget allikevel melde på de spillerne som er tatt ut samt spillere som kan være aktuelle for laget. Påmeldte spillere kan byttes helt frem til utgangen av kapteinsmøtet.

 

Radiosamband

Ute på banen vil det finnes sambandsmuligheter hos dommerne disse kan benyttes til å tilkalle assistanse ved regelspørsmål, sykdom eller lignende.

Registrering

Registering av lagets tilstedeværelse gjøres under kapteinsmøtet.

Scorekort og scorekortmottak

Scorekort utdeles av starter.

Scorekortmottaket er under kontoret og er merket.

Spilleavbrudd

Se NGFs Regelkort – Spilleavbrudd; Gjenopptagelse av spill (anmerkning til regel 6-8b, side 158).

(Spillerne skal ved spilleavbrudd begi seg mot klubbhuset for å motta videre informasjon.)

Spillehastighet og regler for tidtaking

I henhold til tidsskjema og NGFs Regelkort.

Spillernummer og kapteinsskilt

Deles ut på kapteinsmøtet.

Spillernummer skal være synlig festet til golfbagen under hele turneringen.

Kapteinen skal bære synlig kapteinsskilt.

Spilleoppsett

Runde 1          Runde 2          Runde 3          Runde 4          Runde 5

Foursome        Four-ball         Foursome        Four-ball         Single

Startkontingent

Startkontingenten er kr 1 500,- for damelag/jentelag og kr 2 500,- for herrelag/guttelag. Startkontingent innbetales før kapteinsmøtet direkte til arrangørklubben ved overføring til konto 1135 04 16457.

Startlister

Startlister distribueres på tavle ved cafe.

Starttider

Fredag 15. juli Start runde 1 fra kl. 08:00 fra hull 1 og 10
Start runde 2 fra kl. 13:30 fra hull 1 og 10
Lørdag 16. juli Start runde 3 fra kl. 08:00 fra hull 1 og 10
Start runde 4 fra kl. 13:30 fra hull 1 og 10
Søndag 17. juli Start runde 5 fra kl. 08:00 fra hull 1 og 10

 

Det startes fra hull 1 og hull 10 i alle runder.

Traller

Spillerne oppfordres til å bruke egne traller. Det kan ikke påregnes at nødvendig antall traller er tilgjengelig for utleie.

Utleie av tralle kr. 50,- per runde. Tralle kan leies i proshop.

Klubben har dessverre ikke mulighet til å oppbevare spilleres traller.

Turneringskomité

Mobil e-post
Turneringsleder Jarle Graarud 91159111 Jarle.graarud@no.relacom.com
TD Gerd I. Solerød 900 19 137 gsolerod@online.no
Hoveddommer Erik Storm 414 29 516 erik.storm@me.com

 

Turneringssekretariat

Samme sted som pro Shop

Utfyllende informasjon om turneringen

Se mer på www.golfforbundet.no (Turneringer/Norgesmesterskapene/Lag NM (Lag NM junior)).

Våre nye nettsider!

Det er med glede og litt stolthet vi i dag har lansert våre nye nettsider. Vi liker sidene og vi har stor tro på at vi gjennom disse skal vi  kunne gi både våre medlemmer og gjester den informasjonen som ønskes.

For dere som spiller turneringer, har vi gjort det enklere. Du velger enkelt fanen “Turneringer” og du kommer til siden som inneholder alt fra Golfbox. Der kan du melde deg på/av og se resultater fra tidligere turneringer. Du kan i tillegg logge deg inn på din egen Golfbox side.

Nyheter publiseres etter hvert og du kan velge fanen “Nyheter” eller velge den gruppen du er interessert i å lese nyheter fra.

Gjennom vårt arbeid ønsket vi å få inspirerende bilder som viste golfklubben fra sin riktige side. Vi hadde ikke klart det uten å få tilgang til å bruke bildene til medlemmet  Arne E. Olsen. En stor takk til deg Arne for gi oss mulighet til å benytte dine flotte bilder i produksjonen.

Nytt er nytt og hvis det er noe vi ikke har tenkt på eller du finner en feil, håper vi du gir oss beskjed.

Golfhilsen

Karianne Hillås
Daglig leder

Scroll to top